Autorské čtení z knížky Děti prérie v Psárech 6. 11. 2015

Autoři knížky Děti prérie přijali pozvání na autorské čtení, které se konalo v pátek 6. listopadu 2015 v klubu Mozaika v Psárech. Čtení bylo organicky zakomponováno do bohatého programu pro skupinu dětí převážně ze třetí třídy. Děti nejprve dlabaly dýně, pouštěly květiny na rybníce a pak se sešly s autory knížky ve sém klubu.

Bylo pro nás velmi zajímavé sledovat reakce dětí, když poprvé rozbalily a otevřely knížky. Kluky zaujaly dramatické ilustrace, zatímco holky si všímaly spíše obrázků zvířat a dětí. Ihned nastal šum a hlahol, jak si všichni o překot sdělovali, co právě na jaké stránce našli…

Poté přišel čas na dotazy. Děti se neostýchaly a ptaly se, jak těžké je napsat knížku, jak dlouho to trvá, hodně je také zajímalo, jak vznikají kresby na počítači. Své otázky měli připravené i dospělí, ale téměř vůbec se nedostali ke slovu :).
I když to vypadalo, že se na čtení vůbec nedostane, Ondřej Balík svou příležitost nakonec dostal a vybral si hodně napínavou pasáž. Některé děti mu visely na rtech, jiné sledovaly text ve své knížce.

Na řadu přišlo samozřejmě také malování. Jan Šorm „odborně“ asistoval při malování na obličej.

U stolků o kousek dál malovaly děti své obrázky inspirované ilustracemi a příběhy z knížky. A malovaly moc hezky.

Jak je vidět, knížka zaujala i doprovázejícího tatínka, který při jejím čtení vůbec nevnímal ruch kolem sebe.

Před odchodem dětí na večerní stezku odvahy proběhlo ještě jedno kolo čtení, tentokrát s baterkami.

Nakonec oba autoři podepsali všech 25 výtisků, aby měly děti vzpomínku na tuto akci.

Uznejte sami, že čtení při světle baterky mělo své kouzlo!

Děkujeme za pozvání paní Monice Mazurové a dětem přejeme hodně zážitků s knížkou.